ENGLISH   |   TÜRKÇE

ÜRÜNLER

KROM CEVHERİ

Şirketimiz , Fethiye bölgesinde iki adet maden sahasından %36 ile %42 tenör arasında parça krom cevheri üretimi ve satışı gerçekleşmektedir.  

Sahalarımızdan maden sevkiyatları İzmir ve Antalya limanlarına yapılmaktadır. Maden sahalarımız her iki limana eşit mesafededir.